Spectro Turn 21

A A A
Spectro Turn 21
Spectro Turn 21
Spectro Turn 21

Spectro Turn 21

• Amonyum sülfatın DCDA ile kompleks halde olmasından dolayı azotun aşırı nitrifikasyonunu önler. • Bir vejetasyon boyunca bir seferde toprağın ihtiyacı olan azotun tek seferde verilmesine imkân sağlar. • Uygulama miktarı azaldığından dolayı, iş gücünü, zaman kaybını ve bundan kaynaklanan gideri azaltır. • Amonyum sülfatın içeriğinde bulunan Kükürtten dolayı toprak pH’ının düşmesine de dolaylı olarak yardımcı olur. • Aynı zamanda Kükürt, protein sentezinde yer alarak verimi olumlu yönde etkiler • Azot yetersizliği yaşatmaz. Kart yaprakların dökülmesini engeller. Yaşlanmayı geciktirir. • Aşırı yıkanma ve nitrifikasyon olmadığından toplamda kullanılacak azotlu gübre kullanımının azalmasını ve uygulanan azotun toprakta kalma süresinin(70-110gün) artmasını sağlar. Hem ekonomiye hem de çevreye katkı sağlar. • Bundan dolayı, verim ve ürün kalitesini arttırır, kolay uygulanabilir ve Çevre kirliliğini minimize eder

GARANTİ EDİLEN İÇERİK : W/W

Toplam Azot(N) : %21

Amonyum Azotu(NH4-N) : %20,04

Disiyandium Azotu : %0,6

Spectro Turn 21