Spectro NPK 20-10-20 + ME

A A A
Spectro NPK 20-10-20 + ME
Spectro NPK 20-10-20 + ME
Spectro NPK 20-10-20 + ME
Spectro NPK 20-10-20 + ME

Spectro NPK 20-10-20 + ME

Tamamen şelatlı, yapraktan uygulamaya uygun, suda tamamen çözülebilen, alınımında toprak ve çevre koşullarından en az etkilenen, NPK ve mikro element içeren, İçerisinde çeşidine bağlı olarak %2-15-18-20 oranında magnezyum oksit bulunduran, en üst klitede bitki besleme grubudur. Azot(NH4-N ve NO3-N), fosfor (P2O5), potasyum (K2O) ve mikro element kaynağıdır. Her formülasyon uygulanacağı bitkinin gelişme dönemine göre değerlendirilmelidir. Eşit ağırlıklı olan gruplar, her dönem ve mevsimde kullanılabildiği gibi kullanıldığı bitkilerde yeşil aksam gelişimi ve generatif gelişime ve olgunlaşmaya yardımcı olur. Yüksek azot içerikli olan gruplar, yeşil aksam gelişimine ihtiyaç olduğu dönemlerde, Yüksek fosfor içerikli olan gruplar, generatif gelişmenin(Tomurcuklanma, çiçeklenme ve meyve tutumu) başlangıcından sonuna kadar, Yüksek potasyum içerikli olan gruplar, meyve tutumu, meyve gelişimi, meyve olgunlaşma ve hasat döneminde ağırlıklı olarak kullanılmalıdır. Uygun gruplar uygun dönemlerde kullanıldığında bitkilerin gelişimini, direncini, doku ve meyvelerin kalitesini arttırır.

Garanti Edilen İçerik : W/W

Toplam Azot (N) : %20

Amonyum Azotu (NH4-N) : %11,5

Nitrat Azotu (NO3-N) : %8,5

Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) : %10

Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) : %10

Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) : %20

Suda Çözünür Bor (B) : %0,01

Suda Çözünür Bakır (Cu) : %0,002

Suda Çözünür Demir (Fe) : %0,02

Suda Çözünür Mangan (Mn) : %0,01

Suda Çözünür Çinko (Zn) : %0,002

Spectro NPK 20-10-20 + ME