MOLİBDEN

Molibden bitkiler için çok az miktarda ihtiyaç duyulan bir mikro besin elementidir. 5 gr/dekar Molibden bir çok bitki için yeterli bir orandır. Fakat eksikliğinde bitkilerde büyük sıkıntılar meydana gelir.

Molibden bitkilerde azot beslenmesi ve kimyasal değişiklikleri için gereklidir. Bitkinin topraktan alınan nitrat azotunu kullanmasını sağlar. Molibden noksanlığında nitrat birikmesi meydana gelir ve bitkilerde azot fitotoksitesi gözlenir.Bitkilerde protein sentezlenmesi sıkıntıya girer. Bitki bodur olur. Sonuçta azot eksikliğine benzer belirtiler meydana gelir. Bununla birlikte yaprak kenarlarında nitrat fazlalığından yanmalar gözlenir.
Bitkiler sağlıklı yeşil renk oluşturamazlar.Büyümede geri kalır.