DEMİR

NOKSANLIK BELİRTİLERİ


Demir noksanlığında genç yapraklarda kloroz görülür. Yapraklarda en ince damarlar dahil tüm damarlar yeşil kalır, damar aralarında renk sarıya döner. Yapraklarda nekrozlar görülür Noksanlığın çok şiddetli olması halinde sürgün uçları ölür.


NOKSANLIK NEDENLERİ


Yüksek toprak Ph sı. Kireçli topraklar. Yüksek baır seviyesi. Kötü drenaj lı toprak.
Bitki Beslemeddeki Rolü
Klorofil sentezi için gereklidir. Fotosentezde gereklidir. Proteinlerin yapısında bulunur.


DEMİR NOKSANLIĞI BELİRTİLERİ


*Demir noksanlığı ilk olarak yapraklarda tipik kloroz arazının ortaya çıkmasına sebep olur ve bu araz önce genç yapraklarda görülür. Bu durum demirin bitki bünyesinde hareket edemediğini dolayısıyla bitkinin yaşlı kısımlarından genç, yeni gelişmekte olan kısımlarına taşınmadığını açık olarak göstermektedir.
*Demir noksanlığının şiddetli olmadığı hallerde renk değişikliği genç yapraklarda damarlar arasında olur ve damarlar arasında yeşil rengin yerini sarımsı yeşil bir renk alır. Buna karşılık, ince damarlar da dahil olmak üzere yaprak damarları normal yeşil renklerini muhafaza eder ve bu zamanlarda yapraklar bir ağ görünüşündedirler. Noksanlık şiddetli ve sürekli olduğu zaman ise yaprakların renkleri saman sarısına döner ki bu
zamanda yaprak damarları da yeşil renklerini hemen hemen tamamen kaybederler.
*Demir noksanlığının şiddetli olduğu hallerde sürgünlerde de kuruma görülür.
*Meyve ağaçlarında, demir noksanlığına diğer bitkilere nispetle daha çok rastlanmaktadır. Özelikle turunçgiller demir noksanlığına karşı çok hassasiyet gösterirler. Aynı durum elma ve ayva ağaçlarında da görülür.


DEMİR NOKSANLIĞI NEDENLERİ


Önemli olan bir husus gerek meyve ağaçlarında gerekse diğer bitkilerde sık sık ortaya çıkan demir noksanlığının bu besin maddesinin topraktaki miktarının düşük bulunmasından çok çeşitli faktörlerin etkileriyle bitkinin toprakta bulunan demirden faydalanamamasıdır.
Bu duruma göre pratikte demir noksanlığını önlemeye yarayacak bazı tedbirlerin alınmaları gerekir.
Bu tedbirler ise sırasıyla
1.Toprak reaksiyonun düzenlenmesi,
2.Toprakta ağır metallerin konsantrasyonlarının çok fazla artmasına meydan verilmemesi toprağa demirle birlikte ''Kileyt'' adı verilen bazı organik bileşiklerin ilave edilmeleridir.
3.Bu organik bileşikler tabiattaki bileşiklerin esas fonksiyonları demirin toprakta diğer maddelerle reaksiyona girmesini dolayısıyla bitki tarafından alınamaz bir hale geçmesini önlemeleridir.
4.Öte yandan söz konusu bileşikler yalnız bitkinin toprakta bulunan demirden faydalanmasını sağlamakla kalmayıp bunlar aynı zamanda bünyeye giren demirin bünyedeki hareketini de düzenlemekte
5.Ayrıca bunun bitki bünyesinde bulunan ağır metallerin etkileriyle çökelmesini de engellemektedirler.
6.Yalnız toprağa ilave edilecek organik tabiattaki bu bileşiklerin çeşit ve miktarlarının doğru olarak tayinini ve bunun içinde özellikle toprağın kalsiyum karbonat kapsamının dikkate alınması gerekmektedir. Aksi halde bu maddelerin bitkinin gelişmesi üzerine olumsuz etkiler yapmaları ihtimali vardır.